ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI

FINANCE INVESTMENT ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI

W dzisiejszych czasach często życie zaskakuje nas i często okazuje się, iż mimo zysku wykazanego w księgach rachunkowych, firmy maja trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Czasami tak sie dzieje w wyniku planowanych inwestycji, a czasami problemem są nieterminowe płatności wierzycieli.
Dobrymi praktykami jest ubezpieczenie płatności (ta czynność wiąże sie jednak z kosztami) lub skuteczny monitoring. W trosce o Państwa płynność finansową nasi pracownicy na bieżąco mogą  analizować stan Państwa płatności przychodzących i wychodzących.
Mogą Państwo zlecić nam też wykonywanie przelewów na życzenie.
Księgowość może wyjaśniać z Państwa kontrahentami ewentualne kwestie sporne.
Współtworzymy i nadzorujemy również procesy windykacji przez firmy specjalizujące się w windykacji.

 

FINANCE INVESTMENT ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI OFERTA

 • Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji (ubezpieczenie, faktoring)
 • Ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Świadczenie usług windykacji polubownej (sądowej we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami)
 • Rozwiązywanie problemów prawnych
 • Zarządzanie relacjami bankowymi (kredyty, limity debetowe, faktoring)
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami (w zależności od ustaleń w umowie)
 • Generowanie przelewów bankowych (w zależności od ustaleń w umowie)
 • Generowanie ponagleń do zapłaty
 • Generowanie not odsetkowych
 • Generowanie potwierdzeń sald

Część usług świadczona jest przez pracowników firmy FINANCE INVESTMENT,
a część we współpracy z naszymi Partnerami zajmującymi się obsługą prawną i windykacyjną.