KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE

FINANCE INVESTMENT KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE

 • Świadczymy pełny zakres usług z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej.
 • Rozliczamy firmy o różnych formach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania
  danych finansowych dla potrzeb zarządu.
 • Obsługujemy też firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości:
  • Książka Przychodów i Rozchodów
  • Ryczałt
  • Karta Podatkowa

OFERTA FINANCE INVESTMENT KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń Książki Przychodów i Rozchodów, na zasadach ogólnych lub podatku liniowego (optymalizacja podatkowa + doradztwo w zakresie finansów osobistych)
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Bilanse
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Budżetowanie i kontroling
 • Analizy centrów kosztowych
 • Wnioski kredytowe, leasingowe
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów
 • Kontakt z Urzędem Skarbowym
 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności
 • Pomoc przy zamknięciu działalności
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • Opieka prawna kancelarii prawnej
 • Analiza i ekspertyza dokumentów
 • Archiwizacja dokumentów
 • Usługi z zakresu BHP
 • Audyty dokumentacji księgowej
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Sprawozdawczość PFRON
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Sprawozdawczość do NFZ