KADRY I PŁACE

Finance Investment Dział Kadr

 • Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to wizytówka dla pracodawcy i duża dogodność pracownika.
 • Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Finance Investment oferuje

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników.
 • Sporządzanie rachunków do umów zleceń i o dzieło.
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu
 • kwalifikowanego.
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w ZUS
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto
 • ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • pracowników.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa.
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych (koszty osobowe, koszty działów).
 • Pomoc w trakcie audytów
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami Prawa Pracy
 • Kontakty z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od wynagrodzeń
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami Prawa Pracy
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z
 • Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego
 • na życzenie klienta: – Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu
 • Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia