FUNDUSZE UE

 

FINANCE INVESTMENT FUNDUSZE UE:

  • dopasowanie funduszu UE do prowadzonej działalności
  • sporządzania biznesplanu sporządzanie Wykresu Gantta
  • sporządzanie bilansów 2 lata wstecz + symulacja na 3 następne lata –
  • zgodnie z wytycznymi projektu
  • skompletowanie danych finansowych i związanych z prowadzoną działalnością, w tym wymaganych certyfikatów, koncesji, zezwoleń
  • przygotowanie projektu we współpracy z instytucją wdrażającą możliwość ustanowienia pełnomocnictwa
  • rozliczanie projektów – księgowość funduszy: koszty klasyfikowalne i koszty nieklasyfikowalne, szczegółowe procedury.