Dzień: 2021-03-11

Szybki kontakt

Przez Jolanta Stawicka

W przypadku bardzo pilnej sprawy wymagającej natychmiastowej pomocy, proszę o kontakt: dr Andrzej Fesnak, EFC®, GSM: +48 602 273 971